fbpx

Materials

A1.01. Çkemi! Jam Albana

Çkemi! Jam Albana.  

Çkemi! Unë jam Albana. Jam njëzet vjeçe. Unë jam studente në Fakultetin e Ekonomisë, në Tiranë. Lëndët e mia të preferuara janë marketingu dhe menaxhimi i kompanive. Nuk e pëlqej kontabilitetin. Kontabiliteti është lëndë shumë e vështirë. Profesorët e mi janë shumë të mirë. 

Unë banoj në një pallat në rrugën e Elbasanit. Pallati është afër liqenit të Tiranës dhe afër universitetit. Unë e ndaj apartamentin me një studente tjetër. Emri i saj është Lorena. Shoqja ime e ngushtë është Elona. Çdo ditë në mëngjes, ne dalim shëtitje nga liqeni. Në fundjavë, ne shkojmë në kinema bashkë.  

Unë kam një vëlla më të madh. Emri i tij është Fatmir. Ai është arkitekt në një kompani ndërtimi. Ai sapo ka filluar punë. Ai ka një apartament në rrugën e Durrësit. Ai jeton vetëm. Prindërit e mi jetojnë në Korçë. Ata kanë një shtëpi të vogël afër qendrës së qytetit. Çdo muaj, ata vijnë në Tiranë. Mami im gatuan byrek me spinaq dhe djathë. Jam e lumtur kur jam bashkë me familjen time!

Audio

Translation

Çkemi! Jam Albana. 

Hi! I am Albana  

Jam njëzet vjeçe.

I am twenty years old.  

Unë jam studente në fakultetin e Ekonomisë, në Tiranë.

I am a student at the Faculty of Economy in Tirana.  

Lëndët e mia të preferuara janë marketingu dhe menaxhimi i kompanive. 

My favorite subjects are marketing and company management 

Nuk e pëlqej kontabilitetin. 

I don’t like accounting. 

Kontabiliteti është lëndë shumë e vështirë. 

Accounting is a very difficult subject. 

Profesorët e mi janë shumë të mirë. 

My professors are very good.  

Unë banoj në një pallat në rrugën e Elbasanit. 

I live in a building on Elbasani Street. 

Pallati është afër liqenit të Tiranës dhe afër universitetit. 

The building is close to the lake of Tirana and close to the University. 

Unë e ndaj apartamentin me një studente tjetër. 

I share the apartment with another student. 

Emri i saj është Lorena. 

Her name is Lorena. 

Shoqja ime e ngushtë është Elona. 

My best friend is Elona.

Çdo ditë në mëngjes, ne dalim shëtitje nga liqeni. 

Every day in the morning, we go for a walk by the lake.

Në fundjavë, ne shkojmë në kinema bashkë.  

On the weekend we go to the cinema together.

Unë kam një vëlla më të madh. 

I have a bigger brother.

Emri i tij është Fatmir. 

His name is Fatmir. 

Ai është arkitekt në një kompani ndërtimi. 

He is an architect in a construction company.

Ai sapo ka filluar punë. 

He just started work.

Ai ka një apartament në rrugën e Durrësit. 

He has an apartment in Durrësi Street.

Ai jeton vetëm. 

He lives by himself. 

Prindërit e mi jetojnë në Korçë. 

My parents live in Korçë

Ata kanë një shtëpi të vogël afër qendrës së qytetit. 

They have a little house near the city center.

Çdo muaj, ata vijnë në Tiranë. 

Every month they come to Tirana.

Mami im gatuan gjithmonë byrek me spinaq dhe djathë. 

My mother always cooks pie with spinach and cheese.  

Jam e lumtur kur jam bashkë me familjen time!

I am happy when I am together with my family!