Verb to be – Folja jam 

Past

Present

Future

Unë isha – I was

Ti ishe – You were 

Ai/ajo ishte – He/She was

Ne ishim – We were

Ju ishit – you were

Ata/Ato ishin – They were 

Unë jam – I am

Ti je – You are 

Ai/Ajo është – He/She is

Ne jemi – We are

Ju jeni – You are 

Ata/Ato janë – They are 

Unë do të jem – I will be

Ti do të jesh – You will be

Ai/ajo do të jetë – He/she will be

Ne do të jemi – We will be

Ju do të jeni – You will be

Ata/ato do të jenë – They will be