fbpx

Materials

A2.18 – Në supermarket

Në supermarket

Personi A: Më falni, a mund të më tregoni ku janë frutat dhe perimet?

Personi B: Sigurisht! Sektori i frutave dhe perimeve është në pjesën e pasme të supermarketit. Duhet të vazhdoni të ecni deri te sektori i mishit dhe i peshkut. Pasi ta kaloni atë, në anën e majtë është sektori i frutave dhe perimeve. 

Personi A: Faleminderit, por ku mund ta gjej sektorin e mishit dhe peshkut?

Personi B: Sektori i mishit dhe peshkut është në mes të supermarketit. Ecni drejt në këtë drejtim dhe do ta gjeni përpara jush. 

Personi A: E kuptova, shumë faleminderit! Ku mund të gjej verë dhe erëza?

Personi B: Sektori i verës dhe i erëzave është në anën tjetër të supermarketit, në anën e djathtë. Vazhdoni përmes korridorit kryesor deri në fund, pastaj kthehuni djathtas. 

Personi A: Kam edhe një pyetje tjetër, a ka ndonjë ofertë për këto produkte?

Personi B: Po, këtë muaj ka shumë oferta. Shumë produkte janë me ofertë. Shikoni etiketat e produkteve: etiketat me ngjyrë të kuqe tregojnë çmimet me ulje. Ofertat zgjatin deri në datën 5 të muajit që vjen.

Personi A: Shumë faleminderit, do t’i shikoj! 

Personi B: Faleminderit juve!

Lesson Audio

UPGRADE PREMIUM AUDIO

Translation

Në supermarket

In the supermarket

Personi A: Më falni, a mund të më tregoni ku mund të gjej fruta dhe perime në këtë supermarket?

Person A: Excuse me, can you tell me where can I find fruit and vegetables in this supermarket?

Personi B: Sigurisht! Sektori i frutave dhe perimeve është në pjesën e pasme të supermarketit. 

Person B: Of course! The section of fruit and vegetables is at the back of the supermarket.

UPGRADE PREMIUM TRANSLATION